אתר התיירות המוביל לציבור החרדי והדתי

יעוץ אישי חינם

072-3223000
30 אפריל 2023 מאת טלחופש

אל על ואיסתא חתמו על מזכר הבנות לקראת הקמת מיזם התיירות

שני מותגי העל של עולם התיירות בישראל עולים שלב:
אל על ואיסתא חתמו על מזכר הבנות לקראת הקמת מיזם התיירות עליו דווח במרץ

המיזם המשותף יוקם בהמשך לתכנית האסטרטגית של אל על אשר הוצגה במרץ האחרון, ויתמקד בפיתוח שיווק ומכירה של מוצרים נלווים בתחום התיירות

בהמשך לדיווח מחודש מרץ, קבוצת אל על ואיסתא, שני מותגי על בתחום התיירות בישראל,  מתקדמות להשלמת המיזם המשותף להקמת חברת תיירות אשר תעסוק בפיתוח שיווק ומכירה של מוצרים נלווים בתחום התיירות, כאשר כל צד יתרום מיכולותיו מהידע והמומחיות שלו לטובת המיזם, בדגש על חדשנות ומיצוי הדאטה של שני הגופים. מזכר ההבנות כולל הבנות ראשוניות בעניינים שונים, הנוגעים לחברת התיירות ופעילותה.
ככל שהצדדים יגיעו לכדי הסכמות, ובכפוף לאישורים הרלוונטיים תחזיק אל על ב-40% מחברת התיירות, איסתא תחזיק גם היא נתח דומה בשיעור של 40% ומר קני רוזנברג (או חברה מטעמו) יחזיק ב- 20%.
על פי מזכר ההבנות, תוך 60 ימים ממועד חתימה על ההסכם המחייב, תרכוש איסתא מניות של אל על, בשיעור של 4.9% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, במסגרת הקצאה פרטית במחיר של 4.2 ש"ח למניה, בהתאם לתנאים שיוסכמו בהסכם המחייב.

הצדדים יעשו מאמצים להשלים את המשא ומתן בתוך 90 ימים ממועד החתימה על מזכר ההבנות, או במועד מאוחר יותר שיוסכם על ידי הצדדים. במהלך התקופה הנ"ל הצדדים התחייבו שלא לקיים משא ומתן עם צדדים שלישיים להקמת מיזם תיירות מקביל (.(No-shop מזכר ההבנות כולל הוראות מחייבות בדבר סודיות, זכויות קניין רוחני ותניית שיפוט. בתוך כך מציינים באל על כי המהלך מבוצע כחלק מהתכנית האסטרטגית שהציגה החברה ב-1/3 שם הציבה כיעד הגדלת הכנסות ממכירת מוצרים נלווים וכניסה לעולם התיירות, זאת בהתבסס על חדשנות ושימוש חכם בנתונים ובדאטה.

השלמת העסקה מותנית בהתקיימותם של מספר תנאים נוספים. יודגש, כי מדובר במסמך הבנות בלתי מחייב ואין ודאות מתי, אם בכלל, ייחתם ההסכם המחייב, או אם ייחתם בתנאים שונים מהמפורטים לעיל. בנוסף, אין וודאות כי תנאיה המתלים של העסקה יתקיימו או כי העסקה תושלם.

בברכה,
קובי סלע


כתיבת תגובה

החופשה שלי

להוספת פריטים לתוכניה, לחץ על הסמל: המופיע לצד העסק.

שלח את התכניה במייל

שלח את התכניה במייל